فيدر گريزلي

هيدروكن 36

اين دستگاه جهت انجام عمليات تغذيه مواد خطوط به صورت سيستماتيك طراحي شده و داراي قابليت تنظيم دريچه خروجي براي كنترل ابعاد محصول نهايي مي باشد كه در انواع و تناژ مختلف در خطوط تاسيسات مواد معدني نصب و راه اندازي مي شود.

ويژگي هاي فيدر گريزلي
•تنظيم دامنه ارتعاش

•ساختمان مستحكم و مقاومت بالا

•شفتهاي ساخته شده از فولاد آلياژي

•مناسب براي تفكيك مخلوط از سنگ

•سيستم كامل روانكاري و استفاده از وسايل آب بندي

•استفاده از رولبرينگهاي دوبل بشكه اي براي حركت دوراني