سرند

هيدروكن 36

 

ويژگي هاي سرند ارتعاشي
ساختمان مستحكم و مقاومت بالا
بدنه هاي ساخته شده از ورقهاي بدون درز جوش
شفتهاي ساخته شده از فولاد آلياژي
تنظيم دامنه ارتعاش
سيستم كامل روانكاري و استفاده از وسايل آب بندي
استفاده از رولبرينگهاي دوبل بشكه اي براي حركت دوراني
نصب و تعويض سريع و آسان توري با استفاده از گوه هاي چوبي
طبقهاي ساخته شده از لوله مانيسمان براي كاهش بار و جلوگيري از شكست طبقها